Alles over de maan!!!

de aarde deel 1

19-05-2014 11:25

Aarde


De aarde vanuit de ruimte
De aarde vanuit de ruimte

De aarde is één van de negen planeten van ons zonnestelsel.

Alle planeten bestaan grotendeels uit vaste stoffen. Dat is één van de verschillen tussen een ster en een planeet. Een ster is een grote gloeiende gasbol!

Een planeet straalt zelf geen licht uit. Net als alle andere planeten krijgt de aarde licht en warmte van de zon. Wel kaatst een planeet zonlicht terug.

Daarom kunnen wij 's avonds vaak de maan en de planeten aan de hemel zien staan. Als je in een donkere kamer een kast bijvooorbeeld met een zaklantaarn verlicht, zie je die kast. Dat voorwerp geeft zelf geen licht, maar kaatst alleen het licht van je zaklantaarn terug.

Om de aarde heen zit een dikke luchtlaag. Deze luchtlaag noemen we de dampkring of atmosfeer. De dampkring bestaat voornamelijk uit stikstof en zuurstof. De zuurstof hebben we nodig om te leven.

Onze dampkring is ook om andere redenen erg belangrijk. Ze verspreidt de warmte en het licht die we van de zon ontvangen. Daarom wordt het op aarde nooit zo erg warm als op de maan. De as van de aarde is een denkbeeldige lijn die van de zuid-pool van de aarde door het middelpunt naar de noordpool loopt. De aardas staat ten opzichte van de zon een beetje schuin. Dat is erg belangrijk, want hierdoor ontstaan de seizoenen.

Misschien heb je op school geleerd dat de zon altijd opkomt in het oosten en ondergaat in het westen. Dat is niet helemaal juist. Alleen bij het begin van de lente en het begin van de herfst komt de zon precies in het oosten op en gaat zij precies in het westen onder. Bij het begin van de zomer komt de zon op in het noordoosten en gaat zij onder in het noordwesten. Bij het begin van de winter komt de zon in het zuidoosten op. Zij gaat dan onder in het zuidwesten.

De aarde draait om zijn as. Om één keer helemaal rond te draaien heeft de aarde 23 uur, 56 minuten en 4 seconden nodig.

Hé, dat is toch vreemd! Eén dag duurt toch precies 24 uur! Het verschil komt doordat de aarde niet alleen om zijn as draait maar ook om de zon. Na 23 uur, 56 minuten en 4 seconden staan de sterren weer op dezelfde plaats aan de hemel. Die tijd noemen we daarom ook wel een sterredag. Soms kom je hiervoor de benaming siderische rotatieperiode tegen.

Dat betekent precies hetzelfde.

Zoals gezegd staan de sterren na 23 uur, 56 minuten en 4 seconden op dezelfde plaats aan de hemel. De zon echter nog niet. Doordat de aarde inmiddels ook een stukje verder in zijn baan om de zon is gekomen moeten we nog 3 minuten en 56 seconden wachten voordat de zon precies op dezelfde plaats staat. Het tijdsverloop van 24 uur wordt ook wel één zonnedag genoemd. In precies één jaar draait de aarde eenmaal om de zon.

De afstand tussen de aarde en de zon is niet altijd hetzelfde. Dat komt doordat de baan van de aarde geen
mooie cirkel is. De cirkel is een beetje uitgerekt. Zo'n uitgerekte cirkel noemen we een ellips.

In de winter staat de aarde het dichtst bij de zon. Het punt waar de aarde dan staat noemen we het perihelium (peri betekent dichtbij, en helios betekent zon). Het perihelium is dus het punt in de baan van een planeet waar de afstand tot de zon het kleinst is. Het tegen-overgestelde punt heet het aphelium (apo betekent veraf).

Het aphelium is het punt waar de afstand tot de zon dus het grootst is.Dat de aarde juist in de winter het dichtst bij de zon staat verbaast je misschien. Toch is het echt waar. Maar de seizoenen ontstaan ook niet doordat de afstand aarde - zon niet altijd hetzelfde is. Zóveel scheelt dat ook niet. Nee, de seizoenen ontstaan door de schuine stand van de aardas, weet je nog wel?

Als de aarde in het perihelium staat bedraagt de afstand tot de zon 147,1 miljoen kilometer (kleinste afstand). In
het aphelium is de afstand 152,1 miljoen kilometer (grootste afstand).

De gemiddelde afstand aarde - zon bedraagt 149,6 miljoen kilometer. Deze afstand wordt één astronomische eenheid genoemd. Dit wordt vaak afgekort tot A.E. of a.e. In de sterrenkunde is een afstand van zo'n 150 miljoen km erg weinig. Toch heeft een auto die alsmaar 100 km/uur rijdt maar liefst 170 jaar nodig om een afstand van 150 miljoen km af te leggen. Zelfs het licht, dat een snelheid heeft van 300.000 kilometer per seconde, doet er al meer dan acht minuten over om van de aarde naar de zon te reizen.

Terug

Doorzoek de website

© 2014 Alle rechten voorbehouden.